Tuesday, 13 October 2009

Hari Kesihatan Mental Sedunia 10 Oktober 2009

Tema - Kesihatan Mental dalam Penjagaan Utama: Mengukuhkan Rawatan dan Promosi Kesihatan Mental

Individu yang sihat mental berupaya mengekalkan perhubungan yang harmoni dengan orang lain, mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan dan boleh menyumbang di dalam masyarakat (Definisi Pertubuhan Kesihatan Sedunia - WHO).

Menurut Polisi Kesihatan Mental Malaysia - kesihatan mental merujuk kepada keupayaan individu, kumpulan dan persekitaran untuk berinteraksi antara satu sama lain bagi menjana perasaan sejahtera dan fungsi yang optimis dan penggunaan kebolehan kognitif / intelek, efektif / emosi dan perhubungan dalam mencapai matlamat individu dan kumpulan yang konsisten dengan keadilan.

Secara amnya anda mempunyai kesihatan mental yang positif jika anda :

  • Selesa dengan diri sendiri
  • Selesa dengan orang lain
  • Selesa dengan persekitaran
  • Dapat memenuhi tuntutan hidup

(Sumber: Mingguan Malaysia, 11 Oktober 2009)

Useful link for information about mental health in Malaysia:

My mental health check for today..... mmmm.... so far so good...

  1. attention / focus / reality / rationality -------score : 7/10
  2. emotion / mood / stress level ----------------score:6/10
  3. Physical health------------------------------ score:4/10
  4. Heart & soul / reminisce to Allah-------------score:6/10

comment : very painful headache which almost effect my today's mood, stiff neck and arm most probably cause by signboard climbing & shooting session on Sunday's outing @ Bukit Jugra Banting

No comments:

Post a Comment